ADVIES

Wij kunnen u adviseren bij problemen in uw bedrijf als de continuïteit in het geding is, of als u problemen heeft met uw bank over de lopende of aangevraagde financiering. Door mijn jarenlange ervaring bij de Rabobank als directeur bedrijven ben ik zeer goed thuis op dit terrein.

Het is erg belangrijk tijdig maatregelen te nemen als uw bedrijf met problemen wordt geconfronteerd.

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek. Deze is gratis en verplicht u tot niets.